ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมภาควิชาภูมิศาสตร์ GEOG#41

ปัจฉิมภาควิชา GEOG#41 ขอบคุณพี่ๆ ที่มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ให้รุ่นน้อง

GEOG#38 – พี่เมนู & พี่กุ๊กไก่

GEOG#39 – พี่ซี & พี่อัฟนาน


box/gallery/picture/15/11.jpg
box/gallery/picture/15/10.jpg
box/gallery/picture/15/9.jpg
box/gallery/picture/15/8.jpg
box/gallery/picture/15/7.jpg
box/gallery/picture/15/6.jpg
box/gallery/picture/15/5.jpg
box/gallery/picture/15/3.jpg
box/gallery/picture/15/2.jpg
box/gallery/picture/15/1.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 10 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900