ภาพกิจกรรม

สัมนาสัญจรภาควิชาภูมิศาสตร์ @Evason

สัมนาสัญจรคณาจารย์และฝ่ายปฏิบัติงานภาควิชาภูมิศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาซอน หัวหิน


box/gallery/picture/16/sem_1.jpg
box/gallery/picture/16/Evason_1.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_2.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_3.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_4.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_5.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_6.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_7.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_8.jpg
box/gallery/picture/16/Ev_9.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 21 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900