อาจารย์ ดร.กุลปราโมช ประทุมชัย
อาจารย์


ประสบการณ์ทำงาน

2020-Current    Lecturer, Geography Department, Faculty of Social Science, Kasetsart University
2018-2019        Deputy Director-General, Department of Education and Training, Asia-Pacifica Space Cooperation  Organization
2016-2017        Lecturer, Geography Department, Faculty of Social Science, Kasetsart University
2014-2016        Teaching Assistant ,  RS&GIS FoS, School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology.
2011-2014        Research Associate, Geoinformatics Center (GIC), Asian Institute of Technology.
2008-2010       Chief GIS Engineer, WorleyParsons (Thailand) Limited company.
1999-2008       Project Researcher, Geoinformatics Center (GIC), Asian Institute of Technology.


Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900