ทำเนียบรุ่น

รุ่นที่ 1 พ.ศ.2517

เข้าเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2517 จำนวนนิสิตนักศึกษาทั้งหมด 20 คน

box/senior/picture/1/13653372_1233892569955721_3740798126335037976_o.jpg
box/senior/picture/1/17499576_1029377073861086_2485967910423767744_n.jpg
box/senior/picture/1/15311643_10157825431150384_1877555970_o.jpg
box/senior/picture/1/14908182_10157682044340384_3865791969348335521_n.jpg
box/senior/picture/1/15942516_1327151563990767_104182883_n.jpg
box/senior/picture/1/14074978_10155112480815744_471631964_o.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 6 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900