ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

Geography Department (Special Program)

   

ปฏิทินการศึกษา 2564:  

ปฏิทินการศึกษา 2564

คู่มือนิสิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ):  

คู่มือนิสิตภูมิศาสตร์ (ภาคปกติ)

คู่มือนิสิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ):  

คู่มือนิสิตภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

แบบฟอร์มคำร้อง ภาควิชาภูมิศาสตร์:  

http://geo.soc.ku.ac.th/geox/web/download/

แบบฟอร์มคำร้องนิสิตคณะสังคมศาสตร์:  

http://soc.ku.ac.th/form.php (ดูแบบฟอร์มสำหรับนิสิต)

ศูนย์ข้อมูลนิสิต:  

https://stdregis.ku.ac.th/

Website ภาควิชา:  

http://geo.soc.ku.ac.th/

Website โครงการภาคพิเศษ:  

http://geo.soc.ku.ac.th/geox