นิสิตยืม  

  ชื่อ  
  รหัสนิสิต  
  ชั้นปี  
  เลขเครื่อง  
  วันที่ยืม  
  วันกำหนดส่ง  
  วันที่คืน  
  ค่าปรับ  
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-05-06 
  2022-05-20 
  0000-00-00 
  0 
  johnansaz 
  8417 
  4 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-04-19 
  2022-05-03 
  2022-04-25 
  0 
  johnansaz 
  82308 
  4 
  2-B0865-FA18-74400010001/001-63 12/6/2020 
  2022-04-11 
  2022-04-25 
  2022-04-25 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-03-29 
  2022-04-12 
  2022-04-11 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-03-13 
  2022-03-27 
  2022-03-26 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-02-21 
  2022-03-07 
  2022-03-04 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/004-56 09/08/56 
  2022-02-16 
  2022-03-02 
  2022-03-02 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-02-02 
  2022-02-16 
  2022-02-16 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-01-15 
  2022-01-29 
  2022-01-28 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2022-01-02 
  2022-01-16 
  2022-01-16 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2022-01-01 
  2022-01-15 
  2022-01-14 
  0 
  จิรายุ สุธีรัตนาภิรมย์ 
  6110802794 
  4 
   
  2021-12-30 
  2022-01-13 
  2021-12-30 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2021-12-18 
  2022-01-01 
  2021-12-31 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-12-17 
  2021-12-31 
  2021-12-30 
  0 
  จิรายุ สุรัตนาภิรมย์ 
  6110802794 
  4 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/001-58  
  2021-12-16 
  2021-12-30 
  2021-12-30 
  0 
  อนวรรณ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2021-12-03 
  2021-12-17 
  2021-12-17 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-12-02 
  2021-12-16 
  2021-12-16 
  0 

 

<<< BACK