-
ข่าวและกิจกรรม
ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
<span>ประกาศขยายเวลารับสมัครพนั</span><span>กงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์</span> ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ <span>ประกาศขยายเวลารับสมัครพนั</span><span>กงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์</span>
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ตำราวิชา ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน เขียนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

มีวางจำหน่ายเป็น e-Book แล้ว ในราคา 150 บาท (เนื้อหาจำนวน 197 หน้า) ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่อีเมล์ fsocptj@ku.ac.th หรือส่งข้อความที่ https://www.facebook.com/puntip.jongkroy

วิธีการสั่งซื้อ โอนเงินผ่านบัญชีของผู้เขียน ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (หมายเลขบัญชี จะแจ้งผ่านอีเมล์หรือข้อความที่ติดต่อผ่าน facebook) ผู้ซื้อจะได้รับรหัสสำหรับการดาวน์โหลด ภายใน 1-2 วัน หลังจากได้รับการยืนยันการจ่ายเงินจากธนาคาร"
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)  
รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556
สมัครออนไลน์เท่านั้น
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รับสมัครนิสิตรับทุนการศึกษาสนับสนุนนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปลาย ปี 2555 
รับและยื่นสมัครได้ที่ อ.ภาวิณี ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2555 เวลา 16.00 น. และสัมภาษณ์ (ภาควิชา) ในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้อง อ.ภาวิณี เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อต่อคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนานิสิต คณะสังคมศาสตร์ต่อไป
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ขอให้นิสิตเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและไอที สำหรับนิสิตปีที่ 3-4
นิสิตสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://nisit.kasetart.org
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
กำหนดการรายงานตัวนิสิตที่ติด I เนื่องจากไม่เข้าร่วมโครงการอาจารย์พบนิสิต
นิสิตที่ติด I เนื่องจากไม่มีร่วมโครงการอาจารย์พบนิสิตในที่ปรึกษาและมารายงานตัวไม่ทัน กำหนดเวลาให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จภายในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 2555 เวลา 16.00 น.
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
รายชื่อนิสิตที่ไม่มารายงานตัว โครงการอาจารย์พบนิสิตในที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2555  
ภาควิชาภูมิศาสตร์มีมาตรการให้คะแนน I ทุกรายวิชาที่เป็นวิชาของภาควิชาฯ โดยให้นิสิตที่มีรายชื่อดำเนินการ ดังรายละเอียดในประกาศของภาควิชา       
ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ภาควิชาภูมิศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายอดุลเดช กองแก้ว นิสิตปริญญาโท  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์การวางแผนพัฒนาได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย  

ดูรายละเอียด | ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข่าวและกิจกรรม


ติดต่อภาควิชา
ติดต่อ ภาควิชาภูมิศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 0 10900

โทรศัพท์ : 02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5

โทรสาร : 02-5791546

ติดต่อ | ภาควิชาภูมิศาสตร์ Facebook | ภาควิชาภูมิศาสตร์