อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้าหลัก >บุคลากร >อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ติดต่อภาควิชา

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900

02-5613480, 02-5613484 ต่อ 5
fsocptj@ku.ac.th

จันทร์ – ศุกร์ 8:30 – 16:30

Social Info