การสมัครเข้ารับการศึกษา

รับสมัครผ่านทาง TCAS และ รับตรงผ่านทางภาควิชา

การสมัครเข้าศึกษาต่อ สามารถสมัครผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS และระบบการรับสมัครตรง (เฉพาะบางหลักสูตรที่เปิดเท่านั้น) ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสาร TCAS ได้ที่ https://www.mytcas.com/

เกี่ยวกับภาควิชาภูมิศาสตร์

ก่อน พ.ศ. 2517 รายวิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังการก่อตั้งคณะสังคมศาสตร์ใน พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้ง “ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 โดยมีการบริหารภาควิชาร่วมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร์

และได้ทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์บริหารงานร่วมกันจนวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 สาขาวิชาภูมิศาสตร์จึงได้แยกการบริหารจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [rebranding]

#ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องมีส่วนประกอบของสี ดังนี้ ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องแสดงความเป็นภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถสื่อความหมาย สะท้อนการเป็น GeogKaset สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์ ในรูปแบบภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยต้องแนบแนวคิดหรือที่มาของการออกแบบผลงาน การเลือกใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร หรือสีสันต่างๆ

วิดิทัศน์แนะนำภาควิชาภูมิศาสตร์

ทัวร์ภายในภาควิชาภูมิศาสตร์ คุณจะพบกับภาควิชาที่พร้อมทั้งสถานที่และหลักสูตร
ที่มีคุณภาพ วิดีโอจะพาคุณไปทุกที่ในภาควิชาแห่งนี้

ระดับปริญญาตรี

ภาควิชาภูมิศาสตร์เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยปรับปรุงหลักสูตรล่าสุดในปี พ.ศ. 2560

ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ภาควิชาระเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

ทุนการศึกษา

ภาควิชามีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการขอทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางด้านการเงินในระหว่างศึกษา

สมัครรับข่าวสาร

รับข่าวสารและกิจกรรมของภาควิชาผ่านทางอีเมล