กิจกรรมนิสิต

Home >ข่าวกิจกรรม >กิจกรรมนิสิต

ศึกษาภาคสนาม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี นำโดย อ.ดร.ธีรพร ชื่นพี

                                          

ข่าวล่าสุด