กิจกรรมนิสิต

Home >ข่าวกิจกรรม >กิจกรรมนิสิต

บรรยายในหัวข้อ การสำรวจระยะไกลด้วยระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) สำหรับภัยพิบัติ