ปีที่ 1

Home > >ปีที่ 1

วารสารภูมิศาสตร์ 4PDS ปีที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

2557-2558 หัวหน้าโครงการ การประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน, ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ บุคคลากรคณะสังคมศาสตร์