ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ 2

คำชี้แจ้ง

1.    รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาสตร์ครั้งที่ (ไม่ได้เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้)

2.    ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ต้องเป็นตัวแทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

3.    กำหนดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2563

ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ต้องแจ้งยืนยันการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ผ่านทางผู้ประสานงานของโรงเรียนที่สังกัด โดยให้ผู้ประสานงานฯ แจ้งยืนยันผ่านอีเมล์ iGeo.ku@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ภายในเวลา 15.00 น.

                      ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1