ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก

โปรดติดตามผ่านทางเวปไซต์ http://www.hatyaiwit.ac.th/tgeo2020/frontpage