ข่าวประกาศ

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประกาศ

ประชาสัมพันธ์ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

TCAS รอบ 4: http://www.mytcas.com

รับสมัคร      7-20 พฤษภาคม 2563

ประกาศผล    29 พฤษภาคม 2563

สัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ (บางเขน)  2 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1

ข่าวล่าสุด