ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [rebranding]

#การสมัครส่งผลงาน
1) สมัครได้ที่https://forms.gle/3jGHhaZyVbY1qhvR6 หรือ QR code ดังแนบ
2) ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานโดย ฝาก link google drive ผลงานได้ใน google from ใบสมัคร
3) สิ้นสุดการรับผลงาน วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 23.59 น.
4) ประกาศผล วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ทางหน้าเพจ Facebook Geogkaset และ เว็บไซต์ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวล่าสุด