ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป