ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเลื่อนวันประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวนมาก
เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและตัดสินอย่างรอบคอบ ต้องขออภัยผู้ที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยสามารถติดตามผลการการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ทางเพจ Geog Kaset และทาง https://geo.soc.ku.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 02 561 3480 ต่อ 5
email fsocjpa@ku.ac.th