ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (TSG 15th)

อ.ดร.อนิศรา ผศ.ดร.สอนกิจจา และ อ.ดร.เทพไท ได้พาตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (TSG 15th) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ในงานมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

                                          

ข่าวล่าสุด