ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาตร์ และได้เป็นตัวแทนศูนย์ภาคกลางตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ทางภูมิศาตร์  และได้เป็นตัวแทนศูนย์ภาคกลางตอนบน เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 6

                      ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1

ข่าวล่าสุด