ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2567 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                          

ข่าวล่าสุด