ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนในเขตภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2566