ข่าวประชาสัมพันธ์

Home >ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ค่าย 2 (เพิ่มเติม) ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน

เนื่องจากมีนักเรียนขอสละสิทธิ์ ทางศูนย์จึงสามารถรับผู้เข้าอบรมเพิ่มเติมได้อีกจำนวน 2 คน โดยให้สิทธิ์ ตามลำดับที่ ในประกาศรายชื่อ ดังนั้นศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนอันดับสำรอง เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าอบรม ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2567

 

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สองอันดับแรก ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.

                      ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1

ข่าวล่าสุด